nl
Nieuwsbrief
Cases

VIB-hoofdkantoor en bio-incubator

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
VIB - eerstesteenlegging

De Vlaamse biotechsector is in volle expansie. De voorbije vijf jaar werden in ons land meer dan 35 nieuwe biotechbedrijven opgericht, en verschillende start-ups vestigden zich in Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor Biotechologie (VIB) is de stuwende kracht van die evolutie. Om tegemoet te komen aan de evolutie van de sector bouwt VIB – met PMV als cofinancier – een ultramoderne bio-incubator met daarin ook het nieuwe hoofdkantoor van VIB. Het gebouw komt op de nieuwe technologiecampus op Tech Lane Ghent Science Park, een project van UGent, de stad Gent en PMV dat twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde én de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen internationaal gaat positioneren als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven.

Het gebouw, ontworpen door Modulo Architects, Stéphane Beel Architects, en studiebureau Istema, biedt een antwoord op de toenemende vraag naar aangepaste labo-infrastructuur en zal ook de nieuwe biotoop worden van de ondersteunende diensten van VIB. De bio-incubator zal plaats bieden aan tien tot vijftien startende biotechbedrijven. De nabijheid van kennisinstellingen met de nodige expertise en talenten zorgt voor een uitstekende voedingsbodem voor jonge starters. Jo Bury, managing director van VIB, zegt: “De nieuwe bio-incubator en het nieuwe hoofdkantoor weerspiegelen belangrijke waarden van VIB: innovatie en samenwerking. We kijken ernaar uit om onze intrek te nemen in het nieuwe gebouw samen met jonge, beginnende biotechbedrijven. Het gebouw geeft ons de nodige capaciteit om die starters alle kansen te geven om zich in Vlaanderen ten volle te ontplooien.”

Groeiende biotechcluster

Samen richten de VIB en PMV een projectvennootschap op om het project te realiseren én te exploiteren op het Tech Lane Ghent Science Park om de verdere verankering van de biotechcluster in Gent te verzekeren. Met het project wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar aangepaste labo-infrastructuur. De nieuwe bio-incubator zal startende biotechbedrijven en spin-offs ondersteunen en helpen in hun groei. Voor Tech Lane Ghent Science Park is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. In totaal zullen er een 350-tal mensen tewerkgesteld worden door de realisatie van dit project. PMV coördineerde de procedures en verstrekte een achtergestelde lening aan de projectvennootschap die instaat voor de bouw en de exploitatie.

Uitstraling

Het nieuwe bouwwerk zal niet alleen het uithangbord zijn voor VIB, maar voor alle gebruikers ervan en voor de biotechnologie in Vlaanderen in het algemeen. Het is een toonaangevend pand, dat met zijn opmerkelijke en toekomstgerichte ontwerp een baken vormt voor de biotechcluster langsheen de E40. Met zijn unieke locatie op het bedrijventerrein langs de E40, en tevens recht op de inrit van het park zal het complex als poortwachter fungeren voor de researchzone van het park. Het winnend ontwerp van Modulo, SBA, en Istema is zowel compact als functioneel. Het VIB hoofdkantoor en de nieuwe bio-incubator vloeien er harmonieus in elkaar over. Het werpt zich op als een verticaal scherm, bestaat uit twee delen: een dynamische en (inter)actieve zijde aan de E40 en een creatieve zijde aan de campus. Deze tweedeling wordt versterkt door de bufferende werking van het gebouw. Het fungeert als akoestisch scherm ten aanzien van de E40 en beschermt de achterliggende campus/kenniszone.

Low impact campus

Een grote troef van het duurzame bedrijventerrein is de strategische locatie: langs de E40, met een directe aansluiting naar de R4 én dicht bij de UZ Gent campus. Het park biedt ruimte aan kennisbedrijven die er een groen campus-klimaat vinden waar co-creatie en het delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan. Het nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld volgens vooruitstrevende, internationale normen en zal fungeren als een low impact campus. Het wordt een aantrekkelijke werkomgeving, waar sterk wordt ingezet op gezamenlijke voorzieningen en op de ondersteuning van samenwerkingen tussen bedrijven. Het park, en bij uitbreiding ook het nieuwe VIB-gebouw, heeft de ambitie om een BREEAM-duureaamheidscertificaat te behalen.

Bouw van start

Op 1 juli 2021 werd de omgevingsvergunning voor het project definitief en uitvoerbaar. Het besluit ruimtelijke ordening was duidelijk: “Het voorstel heeft voldoende kwaliteiten die verwacht mogen worden bij dergelijk strategisch gebouw. De goede plaatselijke aanleg en ruimtelijke ordening worden niet geschaad, wel in tegendeel: het voorstel vormt een meerwaarde voor de omgeving, wat des te knapper is door de historiek van de site als brownfield.” Ondertussen werden ook de bouwwerken via een openbare procedure toegekend aan de tijdelijke maatschap Jansen-Cordeel-Fabricom. De werfinrichting is volop bezig. Op 18 oktober 2021 zijn de bouwwerken gestart. Ze moeten voltooid zijn binnen de 24 maanden waarna het gebouw een antwoord kan bieden aan de stijgende vraag naar de specifieke labo-infrastructuur.

Rol van PMV

De projectregisseur en het management van de te voeren plaatsingsprocedures voor het nieuwe gebouw.
Inbreng van risicokapitaal en het verstrekken van een achtergestelde lening aan de projectvennootschap die instaat voor de bouw en de exploitatie.
Expertise en inzet van een gebiedsontwikkelingsproces.

Het project in cijfers

Belangrijke uitbreiding van de lifesciencescluster in Gent door het aantrekken van start-ups, biotechbedrijven en spin-offs.
Nieuwe potentiële tewerkstelling van 350 mensen.
Duurzame nieuwbouw van ca. 14.363 m², verspreid over 9 bouwlagen, landmark aan E40.
Start bouwwerken in het najaar van 2021 en oplevering in het najaar van 2023.

Andere partners

  • VIB is een strategisch onderzoekcentrum dat zich toelegt op levenswetenschappen en biotechnologie. VIB omvat 75 onderzoeksgroepen die thematisch georganiseerd zijn in 8 onderzoekscentra. Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten, o.a. via het oprichten van start-ups en het afsluiten van partnerschappen met de biotech- en de farmaceutische industrie. VIB heeft een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Meer info: www.vib.be
  • Met Tech Lane Ghent Science Park (een project van UGent, de stad Gent en PMV) worden twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde en de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen, internationaal gezamenlijk gepositioneerd als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven in de sectoren van o.a. ICT, cleantech, biotech en materialenonderzoek. De kenniszone op Eiland Zwijnaarde, waarop het VIB de bouw van een bio-Incubator en haar hoofdkantoor plant, maakt een onderdeel uit van een 35 hectare groot bedrijventerrein langsheen de E40.

Een kapitaalparticipatie van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een kapitaalparticipatie van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw erfgoedproject: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over kapitaalparticipaties van PMV
Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55