nl
Nieuwsbrief
Cases

Is erfpacht de redding voor het Sterckshof?

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Erfgoed - Sterckshof

Het Sterckshof in Deurne is een tot de verbeelding sprekende reconstructie van het kasteel dat er vanaf 1524 werd gebouwd door koopman-bankier-raadsman Gerard Sterck, maar dat later tot verval kwam. Het is sinds 1994 beschermd als monument. Samen met de omgrachting en de gronden binnen de gracht is het ook een beschermd stadsgezicht. De provincie, eigenaar van het kasteel, is al meer dan zes jaar op zoek naar een koper die aan het — vandaag lege — pand een nuttige bestemming kan geven. Die zoektocht liep tot dusver niet van een leien dakje. De oorspronkelijke vraagprijs (5 miljoen euro) werd verlaagd naar 4,25 miljoen euro en zelfs een subsidie van zo’n 2 miljoen euro kon niemand bekoren.

Hoe een koper te vinden die het lege pand een nieuwe toekomst kan geven? “De ligging, de grootte, de status en de bekendheid geven het pand een uitzonderlijk karakter, wat een zéér specifieke aanpak vergt”, weet Mia Segaert, senior investeringsmanager bij PMV. De provincie deed daarom een beroep op de Vlaamse investeringsmaatschappij om de verdere restauratie, herwaardering en herbestemming in goede banen te leiden én om een financieel rendabele exploitatie mogelijk te maken. “We hebben in dat dossier de rol van proces- en projectregisseur, adviseur van de provincie én van de potentiële investeerder. We stelden een plan van aanpak op waarin we alle mogelijke scenario’s onderzoeken in overleg met alle stakeholders. Een erfpachtformule is één van de mogelijkheden: wij kopen dan het kasteel, om het vervolgens in erfpacht te geven.”

De rol van PMV: erfgoed duurzaam herbestemmen

PMV heeft in het kader van haar activiteiten (onder de noemer van de Vlaamse Erfgoedkluis) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Provincie Antwerpen om het Sterckshof duurzaam te herbestemmen. In een eerste fase wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt van toekomstige invullingen voor het kasteel waarbij ruimtelijk-architecturaal, technisch, economisch en financieel onderzoek wordt gedaan. Alle stakeholders worden daarbij nauw betrokken, private ondernemers alsook diverse lokale en bovenlokale overheden. In een tweede fase zal de Vlaamse Erfgoedkluis samen met de Provincie een procedure lanceren voor het aantrekken van een erfpachtnemer die de ontwerp- en bouwwerkzaamheden én exploitatie (inclusief onderhoud) van het Sterckshof voor zijn rekening neemt. Daarbij wordt een optimale combinatie van publieke en private middelen beoogd. De Vlaamse Erfgoedkluis zal optreden als mede-investeerder teneinde het kasteel financieel rendabel en autonoom te maken.

Het erfgoedproject in cijfers

  • Historisch kasteelgebouw met park en omringd door slotgracht heeft een oppervlakte van 1,38 ha.
  • Een nieuwe invulling voor het kasteel met ca. 3.300 m² netto vloeroppervlakte (kelder, gelijkvloers en 3 verdiepingen en kleinschalige nieuwbouw (nog in onderzoek)
  • Binnenkoer van 750 m² en kleine binnentuin van 800 m².
  • Grote tuin van 6.470 m², met vijver van 4.485 m².

Partners

De Provincie Antwerpen is eigenaar van het kasteel Sterckshof sinds 1921. Tot 2014 werd het nog gebruikt als Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum.

Maakt erfpacht uw project financieel haalbaar?

PMV legt u graag de mogelijkheden uit van de erfpachtformule voor uw project: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over de erfpachtformules bij PMV
Bertrand Van Regemortel Business Manager bertrand.vanregemortel@pmv.eu