nl
Nieuwsbrief
Cases

Herbestemming voor kasteel Isque

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed

Het kasteel Isque tegen de dorpskom van Overijse is beschermd als monument. De basisschool in het kasteel wil er graag blijven, in een omgeving die ruimte biedt voor het onderwijs van vandaag.

Er is al sedert het midden van de 14de eeuw sprake van een slot op de locatie van het kasteel. De kern van het huidige kasteel zou haar oorsprong vinden op het einde van de XVe eeuw, toen de site in handen van de familie van Wittem was. Doorheen de eeuwen was het slot in handen van verschillende adellijke families, onder wie de graven van Hoorn. Stelselmatig werd het kasteel uitgebreid en verbouwd tot haar huidige volume. De veelhoekige traptoren, afgetopt met bolspitsbekroning, de oostelijke vleugel van het kasteel, het koetshuis en het sedert de jaren ’60 verdwenen paviljoen werden in 1947 aangeduid als de onderdelen met de meeste erfgoed-waarde.

Rijksschool

Het kasteel kreeg het zwaar te verduren tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd in 1949 aangekocht door de Belgische staat die er een rijksschool in onderbracht. Tot vandaag is die ‘schoolfunctie’ aanwezig op de site en in de gebouwen: er is een basisschool die eigendom is van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). GO! wil haar school op de site graag behouden, maar wil dat natuurlijk in gebouwen die aangepast zijn aan het onderwijs van vandaag. Dat vereist een nieuwe bestemming voor het kasteel.

PMV maakt herbestemming mogelijk

PMV heeft in het kader van haar activiteiten van Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GO! teneinde in een eerste fase een ruimtelijk-economische analyse te maken van toekomstige invullingen voor het kasteel en de site. Het doel daarvan is om het ruimtelijk en economisch potentieel van een herbestemming inzichtelijk te maken. De studie werd uitgevoerd door een multidisciplinair team geleid door Erfgoedstudio in samenwerking met A2O architecten. Drie mogelijke scenario’s werden in beeld gebracht. In een tweede fase zal PMV samen met GO! een vermarktingsprocedure lanceren om een nieuwe exploitatie of invulling voor het kasteel Isque concreet toe te wijzen aan een ondernemer. Tegelijk zal de realisatie van een nieuwe basisschool op de site worden aanbesteed (design & build).

Het erfgoedproject in cijfers

Het terrein is ca. 3,5 ha groot (deels voorbehouden voor de nieuwe schoolgebouwen). De nieuwe invulling voor het kasteel bedraagt ca. 1.200 m² (vloeroppervlakte).

Partners

  • GO! is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap. GO! is de huidige eigenaar van de hele site en richt er een basisschool in. Die wil ze in de toekomst daar behouden, in nieuwe gebouwen. (www.g-o.be)
  • Erfgoedstudio is een studiebureau gespecialiseerd in erfgoedobjecten. (www.erfgoedstudio.be)
  • A2O architecten is een bureau met kantoren in Hasselt en in Brussel. In hun projecten gaan zij regelmatig de uitdaging aan om nieuwbouw op een passende wijze bij erfgoedobjecten te integreren. (www.a2o-architecten.be)
Bertrand Van Regemortel Senior Investeringsmanager bertrand.vanregemortel@pmv.eu