nl
Nieuwsbrief
Cases

Nieuwe bestemming voor Sint-Victor

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Erfgoed - Sint-Victor

Het Sint-Victorinstituut in Turnhout is een scholencomplex van de Broeders van Liefde. Door de verhuis van de school komt het modernistische gebouw leeg te staan. Samen met de Broeders van Liefde zoekt PMV een nieuwe bestemming die moet leiden tot een verkoop of erfpacht aan één of meerdere private partners, waarbij PMV bij de ontwikkeling of exploitatie mogelijks mee investeert.

Het prachtige gebouw werd rond 1966 gebouwd in de modernistische bouwstijl van de ‘Turnhoutse school’. De bouw paste in de economische, demografische en culturele expansie van vele Vlaamse steden in de golden sixties. In de toen gehanteerde laat-modernistische architectuur werd de school van Turnhout gebouwd. Verschillende architecten leverden hun bijdrage aan het ontwerp: Carli Vanhout, Paul Schellekens, Lou Jansen en Rudi Schiltz. Het volumespel van de uitkragende gevels en van het middelste bouwblok op kolommen wordt in het ontwerp gecombineerd met de zwaarte van het beton. Le Corbusier deed net hetzelfde in het klooster Sainte-Marie de la Tourette, hét voorbeeld van het brutalisme. Het gebouw wordt omringd door drie speelplaatsen. Sinds 2019 is het complex opgenomen in de inventaris van het onroerend erfgoed.

Uitzonderlijk karakter

Het gebouw heeft een uitzonderlijk karakter. De ligging, de omvang (ca. 12.000 m²), de architectuur en het erfgoedstatuut maken het erg bijzonder. Daardoor is een specifieke aanpak vereist met het oog op een adequate valorisatie en herbestemming. Het businessplan dient een duurzame rendabele invulling te voorzien met respect voor de typische architectuur.

Rol van PMV

PMV heeft onder de noemer van de Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Broeders van Liefde om het Sint-Victor duurzaam te herbestemmen. In een eerste fase wordt een ruimtelijke herontwikkelingsstudie van het gebouw uitgevoerd om nieuwe rendabele invullingen te onderzoeken. Daarbij worden de adviezen van zowel de stedelijke diensten als van het Agentschap Onroerend Erfgoed gebundeld. Ook mogelijke private stakeholders worden bevraagd. Voor de studie werd in mei 2021 een gespecialiseerd team aangesteld m.n. Erfgoed en Visie, in samenwerking met Architects in Motion en in onderaanneming Value Partners met ook Studiebureau Van hoorickx. De studie wordt aangevat in september 2021 en omvat zowel een bouwtechnische, een financiële en een ruimtelijke analyse. Er zal ook een marktonderzoek en ontwerpend onderzoek gebeuren dat de basis moet leggen voor rendabele invullingen. In een tweede fase komt er dan een marktprocedure voor het aantrekken van een partner. Die moet zowel de ontwerp- en bouwwerkzaamheden als de exploitatie (inclusief onderhoud) van Sint-Victor voor zijn rekening nemen. Om de investeringskost maximaal te spreiden in de tijd en interessante projecten alle kansen te geven, kan PMV een investeringsrol op zich nemen in het project.

Het project in cijfers

  • Perceeloppervlakte: 8.374 m²,
  • Vloeroppervlakte gebouw: ca 12.000 m²

Partner

Broeders van Liefde beheert meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. In totaal verlenen zo 12.500 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan zowat 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55