nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

VIB-incubator

4 sep 2018
vib-incubator-pmv

PMV en VIB lanceren integrale architectuuropdracht voor de realisatie van nieuw hoofdkantoor VIB en Bio-incubator. Het gaat om een nieuwbouw van ongeveer 12.000 m² bruto vloeroppervlakte op Tech Lane Ghent Science Park te Zwijnaarde (Gent). 

Het Project zal worden gerealiseerd in 2 opeenvolgende fasen waarbij er eerst een procedure wordt gevoerd voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het ontwerp en studie (engineering) van het Project om samen met de bouwheer te komen tot een optimaal ontwerp. Daarna wordt een tweede opdracht in de markt geplaatst voor de bouw van het ontwerp (algemene aanneming in één lot).
Het terrein waarop de nieuwbouw wordt opgetrokken is gelegen in Gent, op de zone Campus E van Tech Lane Ghent Science Park (Eiland Zwijnaarde), langs de E40.

Het programma heeft een tweeledig gebruik, namelijk de Bio-incubator als hoofdfunctie en het hoofdkantoor van VIB als nevenfunctie. De bio-incubator omvat verhuurbare units van ca. 250 m² bestaande uit kantoorruimte en laboratoria. Het gebouw dient te voldoen aan de BREEAM Very Good score, met score Excellent voor ‘energy’. De totale geraamde bouwkost bedraagt rond de 21 miljoen euro (exclusief BTW).  De oplevering is voorzien tegen begin 2022.

De architectuurwedstrijd werd gelanceerd op 3 september 2018. Deze opdracht omvat een integrale architectuuropdracht, inclusief ingenieursstudies (speciale technieken, stabiliteit, duurzaamheid, akoestiek, inrichting labo’s en kantoren).

U vindt hier de aankondiging van de opdracht en de selectieleidraad (voor de wordversie, klik hier).

U kunt hier het Beeldkwaliteitsplan van Tech Lane Ghent Science Park downloaden.