nl
Nieuwsbrief

Cofinanciering

Een Cofinanciering geeft een boost aan uw onderneming!

Samen met andere financiers biedt PMV u een krediet tot 350.000 euro.

Interesse? Vraag uw Cofinanciering vandaag aan.

Voor wie?

Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers met bestaande activiteiten of die hun activiteiten opstarten.

Voor wat?

Voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, en de financiering van bedrijfskapitaal bij de start of de uitbouw van uw activiteiten.

Kenmerken

Type

Een achtergesteld krediet

Looptijd

Minimum 3 jaar, maximum 10 jaar

Totaal kredietbedrag

Maximum 350.000 euro

Eigen inbreng

Minimaal 25% van het kredietbedrag
Minimaal 10% van de totale financieringsbehoefte

Vaste rentevoet

3,5%

Aflossing

Maandelijks
Tot 3 jaar vrij van kapitaalaflossingen

Ik vond financiering bij Belfius, twee West-Vlaamse investeerders en PMV.

Chris Van de Voorde, Juunoo

Hoe gaat u te werk?

1/ Ondernemingsplan opstellen

Een succesvolle zaak begint bij een sterk ondernemingsplan met daarin onder meer een financieel plan dat aangeeft of uw zaak financieel haalbaar is. Bij de opmaak van uw ondernemingsplan kunt u zich laten begeleiden door uw boekhouder, uw accountant, uw financieel adviseur of partners waarmee PMV samengewerkt. Contacteer een van onze aanbrengers die u kunnen helpen bij het samenstellen van uw kredietdossier en het indienen van uw aanvraag.

2/ Dossier indienen

Vooraleer u uw kredietdossier opmaakt, checkt u best of uw aanvraag in aanmerking komt voor financiering. Dat kan aan de hand van de checklists onderaan deze pagina.
Een deel van de totale financieringsbehoefte moet door een van de erkende cofinanciers worden ingevuld.

Voor de opmaak en het indienen van uw kredietdossier kunt u een beroep doen op een van onze aanbrengers. U kunt ook zelf uw aanvraag voor een Cofinanciering indienen.

Wenst u advies op maat voor uw financiering, contacteer dan een van de financieringsexperten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Vraag een Cofinanciering aan

3/ Analyse

Na ontvangst bestudeert een kredietanalist uw aanvraag op ontvankelijkheid en volledigheid. Het voldoen aan alle elementen uit de checklist is géén garantie op een positieve beslissing. De kredietanalist kan met u contact opnemen voor meer informatie en/of verduidelijking waar nodig. Na afronding van de analyse legt de kredietanalist uw dossier met zijn of haar advies voor aan het kredietcomité.

4/ Beslissing

Keurt het kredietcomité uw aanvraag goed, dan krijgt u een kredietvoorstel. Wordt uw aanvraag geweigerd of niet ontvankelijk verklaard, dan ontvangt u hiervan een bericht met de motivatie en de verschillende weigeringspunten. Bij weigering of niet-ontvankelijkheid kunt u uw aanvraag opnieuw indienen met bijkomende informatie en/of grondige toelichting die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerleggen. Ook een herwerkt ondernemingsplan kan hierbij nuttig zijn. Op basis van deze nieuwe elementen kan het kredietcomité beslissen om u alsnog de Cofinanciering toe te kennen. Weigert het kredietcomité uw aanvraag opnieuw of oordeelt zij dat uw aanvraag opnieuw niet ontvankelijk is, dan geldt deze beslissing als definitief en kan de aanvraag niet opnieuw worden ingediend. Onrealistische dossiers worden meteen definitief geweigerd.

Meer info over definitieve weigeringen

Voorwaarden

Checklist financiering voor natuurlijke personen

Checklist financiering voor vennootschappen

Aanbrengers

Cofinanciers

Alle modaliteiten en voorwaarden van de Cofinanciering zijn gebundeld terug te vinden in onze handleiding Cofinanciering.

Er is ook een Cofinanciering (met aangepaste modaliteiten) voor jonge innovatieve starters.

De financiering via een Cofinanciering wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unienondersteunen en startende ondernemers gemakkelijker toegang geven tot financiering.

De Cofinanciering krijgt de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit. De begunstigden van de steun van de Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility krijgen ook financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het Creative Europe Programme.

Neem contact op met een expert

Tom De Keersmaecker Kredietanalist pmv-standaardleningen@pmv.eu

Een andere oplossing nodig voor uw financiering?

Bekijk het volledige aanbod