nl
Nieuwsbrief
Cases

Schoolgebouwen

  • Vastgoedprojecten
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Vastgoed
Vastgoed - Maatschappelijk vastgoed

Vlaanderen heeft een grote behoefte aan nieuwe duurzame schoolinfrastructuur. Met het publiek-privaat samenwerkingsproject ‘Scholen van Morgen’ werkt PMV mee aan het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een tweehonderdtal nieuwe schoolgebouwen, verspreid over alle netten.

Elke ‘School van Morgen’ is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit. De totale projectwaarde bedraagt anderhalf miljard euro. Het programma voor scholenbouw is dus ook een belangrijke stimulans voor onze economie.

Rol van PMV

PMV stond als adviseur aan de zijde van AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, voor het opzetten en aanbesteden van dit grootschalige pps-project. Via Schoolinvest was PMV aandeelhouder in het project van juni 2010 tot oktober 2016.

Het project in cijfers

De vennootschap nv DBFM Scholen van Morgen werd opgericht in 2010. De eerste ‘School van Morgen’ werd opgeleverd in 2014. In 2015 kwam het programma op volle snelheid met vanaf de zomer wekelijkse opleveringen van schoolgebouwen. Inmiddels zijn al meer dan 160 schoolgebouwen gerealiseerd en in gebruik genomen. De totale projectwaarde bedraagt anderhalf miljard euro. De bouwfase wordt gefinancierd via een aparte bouwlening. Die bouwlening wordt op haar beurt terugbetaald bij oplevering van een schoolgebouw via een langetermijnlening.

Andere partners

  • De achterliggende aandeelhouders van DBFM Scholen van Morgen nv zijn aan publieke zijde AGIOn en aan de private kant BNP Paribas Fortis en AG Real Estate.
  • AG Real Estate COPiD is als afgevaardigd bouwheer verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het programma. De afgevaardigd bouwheer organiseert gedurende 30 jaar het volledige ontwerpproces, bouwproces en onderhoud van elke individuele school. Daarvoor doet hij onder andere een beroep op 63 architectenteams en meer dan 20 aannemers. Ook de communicatie met alle belanghebbenden is een taak van de afgevaardigd bouwheer.
  • Team Vlaams Bouwmeester is een belangrijke operationele partner voor de keuze van de ontwerpen en het advies bij de uitwerking ervan.
  • Scholen van Morgen is een netoverschrijdend bouwprogramma. Ook de betrokken onderwijskoepels GO!, KOV, OVSG en POV hebben een waardevolle inbreng bij de uitvoering van de projecten.
Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55