nl
Nieuwsbrief
Cases

Vastgoedontwikkeling met obligatielening van PMV

  • Vastgoedprojecten
  • Gebiedsontwikkeling
  • Vastgoed
Gebiedsontwikkeling - Vooruitzicht

Vele oude industriële sites in Vlaanderen wachten op een nieuwe bestemming. Vaak zijn ze gelegen in of bij een stads- of dorpscentrum: ze bieden een uitgelezen kans voor de realisatie van nieuwe woningen. De transformatie komt tegemoet aan de nood aan vernieuwing van ons woonpatrimonium en de groeiende nood aan woningen, omwille van een stijgend inwonersaantal en gezinsverdunning.

Vooruitzicht is een Antwerpse projectontwikkelaar die al sinds1905 actief is, oorspronkelijk als bouwbedrijf. De firma is gespecialiseerd in vastgoedontwikkelingsprojecten in een stedelijke omgeving. De projecten zijn voornamelijk residentieel en in hoofdzaak gericht op de budgetklasse en de middenklasse. Als projectontwikkelaar met een langetermijnvisie schrikt de groep Vooruitzicht er niet voor terug om complexe herontwikkelingen van verlaten bedrijfssites, vaak met een grondvervuilingsproblematiek, op zich te nemen.

Zuinig ruimtegebruik

PMV financiert de groep Vooruitzicht met een obligatielening. De projecten van Vooruitzicht situeren zich immers grotendeels binnen de actiedomeinen van PMV: ruimte creëren om te ondernemen door onderbenutte sites en brownfields te revitaliseren en binnenstedelijke ontwikkelingen stimuleren vanuit een streven naar efficiënt ruimtegebruik. In concreto worden samen met andere obligatiehouders en bankiers vier grondposities gefinancierd, gelegen in Antwerpen-Linkeroever (Combori-site), Antwerpen-Deurne (Eksterlaer-site) en Hemiksem (2 aaneengesloten sites, ex-Bekaert). Met haar investering beoogt PMV een hefboomeffect van 6 keer de PMV-inbreng te realiseren.

Rol van PMV

PMV tekende in op een obligatie-uitgifte. Daarmee wil PMV een katalysator zijn voor het aantrekken van privaat kapitaal én ondersteunt de Vlaamse investeringsmaatschappij de herontwikkeling van vroegere industriële sites en van binnenstedelijke ontwikkelingen. Dat helpt de groep Vooruitzicht bij het realiseren van nieuwe woningen, wat een antwoordt biedt op de vernieuwing van ons woonpatrimonium en op de demografische evoluties.

Het project in cijfers

In Antwerpen-Deurne worden op een site van ca. 101.000 m², meer dan 500 wooneenheden gerealiseerd die voor een deel als sociale woning ingevuld worden. Vooruitzicht voorziet een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Op de site komt ook een woonzorgcentrum voor 126 bewoners. In Hemiksem worden ca. 290 wooneenheden gerealiseerd op twee sites van 96.000m² en 27.000m². Daar worden vooral appartementen voorzien, waarvan vele aan de Schelde liggen. Er is ook plaats voor grondgebonden woningen. De Combori-site op de Antwerpse Linkeroever ten slotte is een site van 37.000m² waarvan de invulling nog verder bepaald moet worden afhankelijk van een ruimtelijk planningsinitiatief dat door de stad Antwerpen wordt genomen.

Een lening van PMV: ook voor uw project?

Ontdek hoe een lening van PMV misschien de oplossing kan zijn voor de financiering van uw project: vraag de presentatie aan.

Ik wil een presentatie over de leningen van PMV voor vastgoedprojecten
Bertrand Van Regemortel Business Manager bertrand.vanregemortel@pmv.eu